Programari la:

Tel. 0760 785 842

Permis port arma :
:: Acasa : : Poligon de tir : : Magazin de arme : : Contact ::

Toate drepturile rezervate UltraArmory | Copyright © 2012-2016.

Exista anumite categorii de persoane fizice ce pot fi autorizate sa procure arme letale.

                                                                      Acestea sunt:

- persoanele fizice de cetatenie romana;

- armele de vanatoare pot fi procurate de catre vanatori si colectionarii de arme;

- armele de colectie letale, aflate in stare de functionare, pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme;

- armele de aparare si paza pot fi procurate doar de urmatoarele categorii de persoane: demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politisti, pe perioada cat sunt in activitate si dupa pensionare, trecerea in rezerva sau retragere, dupa caz, cu exceptia situatiei in care acestia si-au pierdut calitatea din motive datorate lor;

- persoanele prevazute de lege, ce indeplinesc o functie care implica exercitiul autoritatii publice, pe perioada in care au aceasta calitate, cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza;

- persoanele incluse in programe de protectie a martorilor, pe perioada in care au aceasta calitate;

- armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir, precum si de catre vanatorii si colectionarii de arme; vanatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.

 

 

 

Conditiile pentru acordarea autorizatiei de procurare a armelor letale:

 

- au deja implinita varsta de 18 ani;

- dovedesc, prin documente justificative, necesitatea procurarii armelor, in functie de destinatia acestora;

- nu au o condamnare, facuta prin hotarare judecatoreasca ce a ramas definitiva, la o pedeapsa ce face privarea de libertate pe o perioada mai mare de 1 an, pentru infractiuni comise cu intentie;

- nu sunt invinuite sau inculpate in cauze penale pentru fapte savarsite cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 1 an;

- apt din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ce ar putea pune in pericol propria viata sau pe a altora, in cazul in care ar detine sau ar folosi arme si munitii;

- au absolvit un curs de instruire teoretica si practica, organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate [pentru mai multe detalii legate de acest tip de curs puteti accesa sectiunea "Curs" din cadrul site-ului];

- nu au savarsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, detinere sau, dupa caz, port si folosire a armelor;

- nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive datorate lor.

 

 

 

Acte necesare pentru procedura de autorizare a persoanelor fizice, pentru procurare, detinere, port si folosire a armelor si munitiilor letale:

 

Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se adreseaza in scris si se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la Inspectoratul Judetean de Politie in a carui raza teritoriala isi are domiciliul.

 

In cerere trebuie sa se arate:

- datele solicitantului;

- motivul pentru care se solicita aceasta autorizare;

- se va preciza si felul armelor si munitiilor ce urmeaza a fi detinute.

 

Aceasta se solutioneaza in termen de 45 de zile de la data primirii acesteia.

Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in lege, solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica solutia adoptata, in scris, in termenul de 45 de zile, precum si motivele care au stat la baza deciziei.

Solutia prevazuta este supusa controlului judecatoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare, si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului.

 

Apoi, dupa aprobarea cereri de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor, cetateanul roman sau strainul cu domiciliul ori cu resedinta in Romania, care doreste sa devina titular al dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene [Serviciul Arme Explozivi Substante Toxice] respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se domiciliaza, un dosar cu urmatoarele:

 

- cerere tip;

- actul de identitate al solicitantului [in copie si in original];

- 2 fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

- dovada achitarii taxelor pentru autorizare ;

- certificat de cazier judiciar;

- un certificat medical, eliberat cu cel mult 6 luni inainte, din care sa rezulte ca nu sufera de una dintre afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii, ce fac imposibila autorizarea pentru a detine, a purta, a folosi arme si munitii letale, si ca solicitantul este apt sa detina astfel de arme si munitii;

- aviz psihologic, eliberat de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale; avizul psihologic trebuie sa fi fost eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii de autorizare;

- certificatul de absolvire, in original si in copie, a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica, autorizata in acest sens;

- permis de vanatoare, in original si in copie, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei numai pentru detinere;

- carnet de membru vanator, in original si in copie, vizat pe anul in curs, eliberat de o organizatie vanatoreasca legal constituita, afiliata la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, pentru arme lungi cu destinatia vanatoare sau, dupa caz, tir sportiv ori biatlon, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii acesteia;

- carnet de antrenor de tir sau biatlon, in original si in copie, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport, sau legitimatie de sportiv de tir ori biatlon, vizata la zi de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi si Biatlon, pentru arme de tir;

 

- in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimata, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul, in cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeaza sa participe;

 

- adeverinta care atesta, in cazul cetateanului roman, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la *art. 14 alin. (2) lit. a) si b) din Lege, eliberata de institutia competenta in acest sens, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza in scopul portului si folosirii acesteia.

 

*art. 14, alin. (2), litera:

a) demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politistii, pe perioada cat sunt in activitate si dupa pensionare, trecerea in rezerva sau retragere, dupa caz, cu exceptia situatiei in care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

b) persoanele prevazute de lege, care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, pe perioada in care au aceasta calitate, cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza.*

 

 

 

Pasii procurarii si detinerii armelor neletale:

 

- cetateanul roman sau strainul cu sedere legala in romania, care a implinit varsta de 18 ani si doreste sa procure arme neletale in scopul portului si folosirii, de la un armurier autorizat de pe teritoriul romaniei, trebuie sa notifice in prealabil organul de politie competent teritorial;

- notificarea se depune in forma scrisa si trebuie sa fie insotita de actul de identitate, in original sau in copie, care sa ateste varsta solicitantului, precum si, dupa caz, sederea legala pe teritoriul romaniei;

- in baza notificarii depuse, organul de politie competent elibereaza, in termen de 3 zile lucratoare, dovada notificarii, a carei valabilitate este de 30 de zile.

 

- in baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o arma neletala de la orice armurier autorizat si are obligatia ca, in termen de 5 zile de la procurare, sa se prezinte la organul de politie care a acordat dovada notificarii, in vederea eliberarii certificatului de detinator, sau, dupa caz, a inscrierii armei procurate in acest document, in cazul in care persoana este deja detinatoare, in conditiile legii, a unei arme neletale;

 

- eliberarea sau, dupa caz, inscrierea mentiunilor corespunzatoare in certificatul de detinator se efectueaza de organul de politie competent, numai pe baza prezentarii de catre solicitant a armei, a documentului care atesta faptul ca procurarea s-a facut in conditiile legii si, dupa caz, a certificatului de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare, eliberate de autoritatea competenta.

 

Informatiile aflate pe aceasta pagina sunt cu titlu informativ, acestea pe parcursul timpului este posibil sa se schimbe.

Se incarca...